Geplaatst op Geef een reactie

Optimale sportprestaties? Begin bij het veulen!

Scheefheid veulen

Voor goede sportprestaties heb je een gezond paard nodig. Het management van sportpaarden begint al bij het veulen.

Waarom worden zo veel paarden kreupel of krijgen ze rugklachten? Waarom vallen er zo veel sportpaarden vroegtijdig uit met blessures?

Het antwoord op deze vraag is de natuurlijke scheefheid van het paard. Net als mensen zijn paarden links- of rechtshandig alleen bij paarden is er sprake van links- of rechtsgebogenheid. Een andere benaming voor links- of rechtsgebogenheid is dominantie van linker of rechter voorbeen (Dr Kerry Ridgeway, leading veterinarian in the USA). Deze term slaat op het been dat het meeste gewicht draagt. Wanneer een paard het meeste gewicht op linksvoor draagt, staat dit been het meest onder het lichaam, terwijl het rechter voorbeen verder naar voren geplaatst wordt. Zo ontstaat dus ook het graasvoetje.

Een paard met een dominant linker voorbeen is in de regel rechts gebogen.

Het nut van de natuurlijke scheefheid

Vanuit deze natuurlijk scheefheid ontstaan veel problemen die samengevat de “Crooked horse syndrome” (het scheve paard syndroom) worden genoemd. Door de natuurlijke scheefheid wordt het lichaam van het paard asymmetrisch belast waardoor rugklachten en blessures aan de benen ontstaan. Voor een sportpaard is dit een groot probleem aangezien alle paarden “aangeboren” scheef zijn.

Voor een paard in het wild is het echter een voordeel. Wanneer een paard een dominant linker voorbeen heeft zal zijn voorkeur uitgaan naar de rechter galop. Dit is essentieel als je als kudde op hol moet slaan voor een roofdier. Door allemaal in dezelfde galop te vertrekken, kun je allemaal met dezelfde snelheid een bocht draaien. Dat éne paard dat een dominant rechter voorbeen heeft, zal in de bocht alleen achterblijven en valt dus als eerste ten prooi aan roofdieren. Zo ontstaat dus een genetische basis voor dezelfde scheefheid en zijn de meeste paarden rechtsgebogen oftewel linker voorbeen dominant.

Scheefheid bij het sportpaard

Scheefheid bij het sportpaard is de nummer één oorzaak voor lichamelijke en mentale klachten. Scheefheid zorgt voor een groot aantal blessures, subklinische klachten en pijnklachten. Veel klachten zitten in de hoek van “vage klachten” die echter wel voor verminderd presteren zorgen. Mentale klachten ontstaan onder andere door pijn, maar ook door balansproblemen wat voor stress zorgt tijdens de training.

Scheefheid bij het veulen

CTO veulen
Bij 65 % van de veulens zien we al dat ze geblokkeerd zijn in de CTO.

Een veulen wordt niet scheef geboren maar wel met een voorkeur om het gewicht te dragen op een linker – of rechter voorbeen. Van daaruit zal de scheefheid verder ontwikkelen met alle gevolgen van dien. Een grote frustratie van fokkers is om te zien dat je een keurig veulentje hebt gefokt met vier gelijke hoeven en na enkele maanden begint er al een verschil te ontstaan tussen beide voorvoetjes. Een is wat steiler, de andere wat platter. De platte hoef is degene die naar voren geplaatst staat tijdens het grazen.

Naast de aangeboren voorkeur voor het dragen van het gewicht op een van beide voorbenen zijn er nog meer factoren die kunnen bijdragen aan het vergroten van de scheefheid van het veulen. Het is onze ervaring dat zelfs bij jonge veulens al blokkades in de wervelkolom te vinden zijn. Deze zijn in beeld te brengen met behulp van thermografie.

Blokkades in de wervelkolom vergroten de scheefheid

Blokkades in de wervelkolom zorgen voor veranderingen in lichaamshouding en bewegingsmogelijkheden. Hierdoor wordt de natuurlijke scheefheid verergerd of veranderd waardoor je “kronkels” in de wervelkolom krijgt. Een deel van de wervelkolom links gebogen en een deel rechtgebogen.

Daarnaast kunnen blokkades zorgen voor een verandering van de beenstand, vooral als de blokkades laag in de hals of in de regio van het heiligbeen zitten. De natuurlijke scheefheid te samen met blokkades zorgt dus voor minder optimale beenstanden en hoefbalansen.

En wat is er nu meer essentieel voor een sportpaard dan goede hoeven en goede benen?

Sacrum veulen
Veel veulens tonen blokkades in het sacrum wat veel invloed heeft op de beweging van de achterhand.

Het advies van Equicare-Plus:

Start het management van het gezonde sportpaard al bij het veulen! De voorkeur voor linker- of rechter voorbeen is niet op te lossen, maar voorkom grote hoefverschillen door goede regelmatige bekapping van jongs af aan (vanaf 4 weken) en laat uw veulen controleren op blokkades in de wervelkolom en laat het veulen zo nodig behandelen. Op oudere leeftijd zijn de gevolgen van scheefheid nooit meer helemaal op te lossen! Dus voorkom problemen, de jeugd heeft de toekomst!

Auteur: Hans Arendse

Geef een reactie