Trainersopleiding Sport en Revalidatie

Na ruim 7 jaar ervaring met het geven van de revalidatietrainers opleiding hebben we besloten om de opleiding te vernieuwen. Elk jaar evolueert de opleiding  mede omdat het instapniveau van de deelnemers en de paarden steeds hoger wordt en daardoor ook het niveau waar zij aan het eind van elk jaar eindigen. Nieuwe deelnemers zijn vaak al jaren professioneel met paarden bezig of trainen al langere tijd bij één van de trainers die opgeleid zijn door Equicare-Plus.

Opleidingslocatie’s vindt je in Nederland(Hoevelaken), en Spanje. Ook staan landen als Polen, Duitsland en Zweden op het lijstje.

Op de pagina van de betreffende locatie vindt je de meest actuele informatie zoals lesdata en brochures.

Er is meer vraag naar sportgericht trainen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om naast de revalidatietrainers opleiding ook een sporttrainersopleiding te starten.

Niveau 1 blijft in grote lijnen hetzelfde behalve dat we het niveau verder verhogen vanwege het verhoogde instapniveau van de deelnemers. Ook als je meer interesse hebt in het trainen van paarden voor de sport, is het alsnog heel belangrijk dat je signalen van discomfort herkent bij een paard. Juist omdat jij als trainer een paard vaak ziet en objectief bent. Jij bent DE aangewezen persoon om vroege signalen van ongemak te herkennen zodat je blessures voor kunt zijn of kunt beperken.

Gaat sport en paardenwelzijn wel samen? Daarvoor moeten we sport nader definiëren. Sport en wedstrijden rijden is niet hetzelfde. Ons uitgangspunt is dat sporten met een paard plezierig moet zijn voor ruiter EN paard. De sportgerichte tak gaat over het bewegen samen met het paard waardoor het lichaam van het paard sterker en fitter wordt. Het paard komt zowel mentaal als fysiek in balans. Het paard staat voorop en bepaald het tempo van zijn eigen scholing. En mocht de wens er zijn om wedstrijden te starten dan kan dat maar is niet ons primaire doel. Daarnaast is het zo dat veel ruiters zo intens genieten van de training van hun paard zodra ze de 4dimensies onder de knie hebben, dat zij weinig tot geen behoefte meer hebben om wedstrijden te starten.

Niveau 1 is een basisjaar en dat zal er voor iedereen hetzelfde uitzien. Deelnemers die twijfelen aan hun instapniveau of nog totaal niet bekend zijn met 4DimensionDressage kunnen een instapcursus volgen van 2 dagen. Na het eerste jaar kun je kiezen of je sportgericht verder wilt of revalidatiegericht.

Niveau 1 Basisjaar; observeren, signaleren en integreren

In dit jaar gaan we de basis leggen voor niveau 2 en 3, maar dit jaar is ook voor iedereen die algemene kennis wil hebben over het biomechanisch correct trainen van een paard zodat het paard sterker wordt en mentaal groeit van de training. Je kunt er dus voor kiezen om alleen jaar 1 te doen.

Je leert wat de correcte lichaamshouding is, waarom dat zo belangrijk is, hoe je dit bereikt en welke zaken een correcte lichaamshouding in de weg kunnen staan. Je leert over het trainen aan de longe en onder het zadel.

Een paard trainen op een correcte manier gaat niet alleen over trainen, het is een kunst en wetenschap die vele (vak)gebieden omvat. Daarom integreren we alle belangrijke factoren in dit jaar die belangrijk zijn voor een manier van training waar paarden gezond en gelukkig van worden.

Je leert je oog te trainen op het gebied van een correct bewegingspatroon een gezonde lichaamshouding en tekenen van lichamelijke of mentale klachten te signaleren. Trainers zien  paarden op regelmatige basis. Daarom vinden wij het belangrijk dat trainers bepaalde lichamelijke problemen in een vroeg stadium herkennen. Dan zijn klachten over het algemeen gemakkelijk en blijvend op te lossen en ondervindt het paard zo min mogelijk schade.

Wat we graag willen bereiken is dat jij als trainer zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag kunt. Daarvoor moet je weten waar je naar moet kijken en hoe je het paard moet observeren zowel mbt gedrag als tot zijn lichaam. De beste en meest directe feedback krijg je van je paard. Niemand anders weet hoe zijn lichaam aanvoelt en of de training bijdraagt aan zijn gevoel van welbevinden.

Het jaar wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Voorwaarden:

  • Je moet voldoende bewustzijn hebben dat het belang van het paard voorop staat in de training
  • Je bent gemotiveerd
  • Je hebt een flexibele houding en kunt omgaan met uitdagingen en veranderingen
  • Je wilt in een positieve leeromgeving leren met respect voor elkaar
  • Je moet in staat zijn om een gezond paard mee te nemen naar de opleidingsdagen waar andere deelnemers ook mee mogen trainen zowel vanaf de grond als onder het zadel. 6 van de 12 dagen moet je een paard mee kunnen nemen.
  • Je moet over voldoende ervaring met paarden beschikken. Er wordt geen bepaald niveau van rijden of longeren gevraagd.
  • Je beschikt over voldoende fitheid zodat jij een goede ruiter voor je paard kunt zijn. Een grote  mate van overgewicht van de ruiter kunnen we om die reden niet toelaten tenzij je besluit de theorie te volgen en het rijden in te wisselen voor longeren en grondwerk.

Het onderwijs materiaal bestaat uit het boek:

“je paard succesvol trainen” “de anatomie van het sportpaard” Een map met onderwijsmateriaal

De onderwijsvormen zijn:

Theorie met behulp van presentaties Praktijk in de vorm van demonstraties Praktijk zonder paard Praktijk met paard

Als je het examen met goed gevolg afsluit kun je er voor kiezen om je opleiding te vervolgen met niveau 2.

Vanaf dit jaar hebben we een vernieuwing aangebracht in het programma van niveau 2. Je kunt kiezen tussen twee richtingen:

Niveau 2; Sport Trainer-Plus; sportgericht trainen op een biomechanisch correcte manier. In dit jaar gaan we uit van een gezond paard waarmee je door kunt groeien.

Keuzes worden geleid door het paard en training is gericht op het verbeteren van het fysieke en mentale paard. Plus staat voor de aan training gerelateerde kennis die je meekrijgt in deze opleiding. Wat heeft een paard nodig om fysiek gezond te zijn en zich goed te voelen bij de training. Welke veterinaire issues kunnen in de weg staan, hoe herken je die en welke acties kun je ondernemen. Het examen omvat een theorie examen. De praktijk bestaat uit een aftekenlijst van onderdelen die jij en je paard aan het eind van het jaar moeten beheersen.

Je leert de principes van 4DimensionDressage. Dit is geen systeem! Je krijgt principes mee die na ruim 17 jaar ervaring als revalidatiedierenarts en trainer blijken zeer effectief en fijn te werken. Principes die heel logisch zijn en van waaruit je je zelf verder kunt ontwikkelen.

Niveau 2 ; Revalidatie Trainer; dit is een specifieke opleiding voor het revalideren van paarden. Je gaat een jaar lang een paard revalideren waarbij je op dag 1 een pretraining assesment doet in combinatie met een thermografisch onderzoek. Op basis daarvan stel je een behandelplan op wat je in de loop van het jaar uitvoert en bijstelt. Dit jaar heeft een theorie examen. Het praktijkexamen is de gehele revalidatie inclusief een eindpresentatie.

Behalve dat je een paard revalideert, bouw je ook voort op de basisprincipes die je in niveau 1 hebt geleerd. Je werkt dus ook verder aan je eigen technieken en inzichten.

Als Sport Trainer Plus leer je het bovenlijnsyndroom snel herkennen, kreupelheiden te signaleren en de meest voorkomende veterinaire problemen te herkennen zodat je snel actie kunt nemen. Als revalidatietrainer ga je daar veel verder op in. Leer je nog meer over de fysiologie, anatomie en ziekteleer. Een geslaagde revalidatie hangt namelijk van veel factoren af en al deze factoren zijn met elkaar verbonden.

Kun je niet kiezen of je de Revalidatie Trainers opleiding wil doen of de Sport Trainer-Plus opleiding?!  Geen probleem. Als je één van de twee hebt gedaan kun je een aanvullende module doen waardoor je een gecombineerde opleiding hebt.

Niveau 3 Masterclass;

Beide richtingen van niveau 2 kunnen vervolgd worden met niveau 3, de masterclass. Dit is een grotendeels individueel programma met alleen praktijk. Je volgt 30 individuele trainingen waarbij je er voor kunt kiezen om dat in een groepje te doen zodat je bij elkaar kunt kijken. Daarnaast heb je 10 trainingen die bestaan uit het beoordelen van een paard, hoef beenbalans , presentatie vaardigheden en individueel in te vullen onderdelen. Het examen bestaat uit het behalen van alle onderdelen op een aftekenlijst en een presentatie aan de opleiding in niveau 1 of 2 over een onderwerp dat niet in de opleiding aan bod komt.

Uit de praktijk blijkt dat deelnemers een enorme groei doormaken als zij 30 trainingen op regelmatige basis volgen. Het is dan ook niet voor niets een masterclass.

Niveau 3 kent nauwelijks theorie maar in de trainingen en het beoordelen van een paard wordt de opgedane kennis uit niveau 1 en 2 wel geïntegreerd en aangevuld. Er is geen theorie examen en de praktijk sluit je af door te voldoen aan alle punten op de aftekenlijst. Mocht je aan het einde van het jaar nog op wat punten te kort komen kan daar aan gewerkt worden. Je kunt voor wat uitloop kiezen of je individueel in te vullen onderdelen daarvoor gebruikten. Het is wel belangrijk dat je met een gezond paard deelneemt aan niveau 3, wat misschien je revalidatiepaard van niveau 2 is, maar het paard moet in staat zijn om verder op te bouwen. Een heel jong paard kan daarom ook niet ingezet worden in  niveau 3.

Niveau 4 Masterclass;

De groep trainers / instructeurs die masterclass 3 afgerond hebben groeit gestaag. Zij hebben te kennen gegeven om verder te willen met een niveau 4. Omdat de opleiding continu evolueert, gaan we graag mee in deze ontwikkeling. Dit niveau moet nog verder vorm krijgen, maar zal uiteraard verder doorbouwen op niveau 3.

Aanvullende workshops

Omdat het onmogelijk is om alle informatie en vaardigheden in 1 opleiding onder te brengen hebben we ook een aantal losse modules of workshops. Deze worden door het team van Equicare-Plus gegeven of specialisten waar we mee samen werken.

Een aantal voorbeelden zijn:

karin leibbrandt
fasciale release

Fasciale release. Je leert hele effectieve technieken om fascies en spieren los te maken. Zodat jij als trainer een paard kunt ondersteunen bij het losmaken van zijn lichaam en de mogelijkheid bestaat om er verder in door te groeien. Een behandelaar kan grote stappen maken en zal veelal met een interval van 3-4 weken of soms langer een paard behandelen. In de tussentijd of juist vooraf kun jij dit proces ondersteunen. Soms zie je tijdens de training dat een paard ergens in zijn lichaam stagneert. Dan kun je ter plekke releasen zodat de training fijner en beter verloopt.

beoordelen röntgenfoto’s

Beoordelen van röntgenfoto’s. Natuurlijk gaat het hier om een introductie en ben je geen volleerd radioloog na deze workshop. Als trainer zul je vaak geconfronteerd worden met blessure leed en zullen eigenaren röntgenfoto’s aan je laten zien met de vraag wat jij daar van vindt. Dat blijft een vraag waar je voorzichtig mee moet zijn, maar toch is het fijn en handig als je een idee hebt van hoe je zo’n foto beoordeelt.

beoordelen

Hoef-beenbalans / bekappen met als doel tussen de bekapbeurten door zelf de hoeven van je paard bij te kunnen houden. Dit heeft een heel gunstig effect op het paard. De verschillen tussen de hoefstand zijn groot als je 1 keer in de 6 tot 8 weken een paard bekapt. Wij kiezen er dan ook voor om met een interval van 4 weken te bekappen. Zo krijg je sneller de natuurlijke en correcte stand van de hoef terug. Maar zelfs in die 4 weken verandert de hoef veel. Daarom leren wij trainers om iedere week zelf de rasp te pakken om de hoef te balanceren.

Meten van voeding en supplementen met behulp van een biotensor. Hoe meer je weet, hoe meer kennis je hebt over voeding en supplementen des te meer je beseft dat het bijna onmogelijk is om voor een bepaald paard een goed plan te maken op basis van feiten. Elk paard is anders en heeft een andere fysiologie en biochemie. Dan kan het meten met behulp van een biotensor een richting geven in de keuzes die je maakt.

Studenten aan de opleidingen kunnen ook een aanvraag doen voor een bepaald onderwerp. Bij voldoende belangstelling organiseren wij een workshop. Dit kan door docenten uit het eigen team zijn of specialisten van buitenaf.