Onderzoek

Thermografisch Onderzoek
Alvorens een paard wordt behandeld en getraind vindt er doorgaans eerst onderzoek plaats. Bij Equicare-Plus wordt het paard thermografisch en klinisch onderzocht. Indien nodig verwijzen we door voor aanvullend onderzoek.

Thermografie

Thermografie is een diagnostisch instrument waarbij met behulp van een infraroodcamera, de (verschillen in) warmte uitstraling aan de oppervlakte van het lichaam gemeten kunnen worden. Zo kan het gehele lichaam in 1 onderzoek beoordeeld worden en kunnen afwijkingen van het bewegingsapparaat inclusief de rug en het hoofd in beeld gebracht worden.

Daarnaast kan ook de toestand van een groot aantal organen ingeschat worden. Doordat we een totaalbeeld van het paard verkrijgen, kunnen verschillende blessures of problemen met elkaar in verband gebracht worden. Vaak is het dan mogelijk om het oorzakelijke probleem te identificeren.

Een thermografisch onderzoek bestaat uit 44 opnames. Omdat er overzichts- en detailopnames worden gemaakt kan een goed beeld verkregen worden waar er problemen in het paard afspelen.Een thermografisch onderzoek is niet belastend voor je paard, aangezien er geen schadelijke straling wordt gebruikt en het paard niet gesedeerd hoeft te worden.

Meestal kan het paard op eigen locatie onderzocht worden. Ook voor paarden die zich lastig laten onderzoeken kan thermografie uitkomst bieden aangezien de opnames vanaf een veilige afstand genomen worden en we het paard niet hoeven aan te raken.

Thermografisch onderzoek is zeer geschikt om als uitgangspunt te gebruiken voor een behandel/revalidatieplan en gaandeweg de revalidatie kan de vooruitgang gevolgd worden.

Klinisch onderzoek

Tijdens het uitwerken en het beoordelen van de thermografische opnames wordt een klinisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt het gehele paard onderzocht. We gaan dus bij een kreupelheid niet alleen uit van het kreupele been, maar onderzoeken alle vier de benen, de schedel, hals, rug en het bekkengebied. De wervelkolom wordt getest op gevoeligheid/pijnlijkheid en mobiliteit.

Wanneer een paard aangeboden wordt met rugklachten en/of kreupelheid onderzoeken wij altijd het bewegingsapparaat. Problemen in de wervelkolom geven vaak kreupelheden en vice versa. Sommige kreupelheden komen pas naar voren tijdens een onderzoek op harde bodem of op de volte, maar zijn tijdens de dagelijkse training niet of nauwelijks zichtbaar. Regelmatig willen wij het paard ook onder het zadel zien en wordt de ligging van het zadel beoordeeld door de therapeut of de dierenarts. Aangezien internistische problemen zoals maag-darmklachten of EMS invloed hebben op het functioneren van het gehele lichaam en daarmee ook op het bewegingsapparaat en de wervelkolom, wordt ook hier aandacht aan besteed.

Samenwerking

De onderzoeksresultaten van het klinisch- en thermografisch onderzoek worden naast elkaar gelegd om zo tot een behandelplan te komen. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek zoals echografie, röntgendiagnostiek of bloedonderzoek te doen. Wij werken onder andere samen met Paul van Gorkom van Dierenkliniek Gooiland. Met behulp van mobiele röntgen en echoapparatuur kan het aanvullend onderzoek op eigen werklocatie plaatsvinden. Voor derdelijns orthopedisch onderzoek hebben wij een samenwerking met onder andere Astrid Bos van Dierenkliniek Emmeloord.

Als de eigenaar kiest voor een Equifit-pakket krijgen wij van de therapeut direct feedback over de bevindingen tijdens de osteopatische/fysiotherapeutische behandeling. Andersom weten de therapeuten door het uitgebreide onderzoek precies waar de grootste problemen in het paard zitten. Omdat het hele team geinformeerd is kunnen wij direct en efficiënt overleggen en stellen wij gezamenlijk een revalidatieplan op. Dit bestaat onder andere uit stretchoefeningen en bewegingsadvies voor je paard en wanneer een eventuele vervolgbehandeling of controle plaats moet vinden.