Revalidatie

Paarden in revalidatie

Het is ook mogelijk om uw paard bij specialisten van Equicare-Plus in revalidatie te zetten.

De (revalidatie)trainingsprincipes die wij toepassen zijn onderbouwd met behulp van (biomechanisch)wetenschappelijk onderzoek en ruim 15 jaar ervaring in de revalidatie van paarden. Daarnaast wordt de voortgang van de paarden gemonitord en ondersteund met behulp van regelmatige klinische en thermografische controles.

Revalidatietraining

Paarden die in revalidatie komen worden eerst thermografisch onderzocht. Er wordt ook een veterinair bewegingsonderzoek uitgevoerd en het paard wordt behandeld, alvorens de paarden op de grond of onder het zadel getraind wordt. Het trainingsprogramma van een revalidatiepaard ziet er als volgt uit:

1) Leerfase

In deze fase leert het paard een correct bewegingspatroon aan te nemen waarbij:

  • Er een goede balans is tussen boven en onderlijn.
  • RevalidatieDe buikspieren voldoende aangespannen worden.
  • De core-stability optimaal is.
  • Het voorbeen voldoende voor de loodlijn gaat zodat de belasting op het voorbeen minimaal is.
  • Het achterbeen voldoende draagt/onder het lichaam wordt gebracht zodat de last zoveel mogelijk gedragen wordt door de sterke achterhand en het bekken gekanteld wordt zodat de gehele bovenlijn in lichte flexie kan komen. Hierdoor wordt het schoftje gelift en wordt er gewicht van voor naar achter overgeheveld.
  • Het paard symmetrisch gemaakt wordt in het lichaam zodat de belasting over de benen evenredig wordt verdeeld.
  • Het paard correct leert buigen in de wending waardoor de benen een correct hoek maken met de grond. Hierdoor wordt de belasting op de ligamenten in de ondervoet minimaal.

Het paard loopt dus met een gekanteld bekken, waardoor de gehele bovenlijn (relatief) lichte flexie aanneemt, waardoor het schoftje gelift kan worden, de hals verlengd wordt, de neus voor de loodlijn komt en de nek het hoogste punt is. Voorwaarts neerwaarts betekent; hoofd en hals in voorwaarts neerwaartse richting. Naarmate het paard beter kan dragen kan het paard opgericht worden waarbij het paard in het “kader” gaat lopen. Dit alles in symmetrie tussen links en rechts.

2) Krachttraining

Na de leerfase waarbij het doel is het paard zo snel mogelijk een goed bewegingspatroon aan te leren waarbij de intensiteit van de training zo laag mogelijk is, wordt de intensiteit verhoogd. Hierdoor ontwikkelen de spieren zich. De belasting en de belastbaarheid moeten hier goed op elkaar afgestemd worden. Te lage belasting betekent te weinig toename van de spierkracht en te hoge belasting betekent overtraining, vermoeide spieren waardoor de coordinatie verminderd en uitvoering van de beweging incorrect wordt. Dan leert het paard dus weer een incorrect bewegingspatroon. Door de vergroting van de spierkracht kan het paard zichzelf beter stabiliseren en neemt de kans op blessures af.

3) Souplesse

Wanneer het paard stabiel is kan begonnen worden met het vergroten van de souplesse. Dit betekent het vergroten van de buiging/lateroflexie, en daarmee de draagkracht van het binnenachterbeen. Eerst eenzijdig daarna alternerend.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan het paard getraind gaan worden voor een specifiek doel.