Opleiding Myofasciaal Release Therapeut (MRT)

Niveau 1 Basic Therapeut

Start in Maart 2024

karin leibbrandt

De basic opleiding (MRT 1) is verdeeld over 4 modules.

Alle 4 de modules zijn verplicht te volgen om in aanmerking te komen tot het certificaat Basic Myofasciaal Release Therapeut.

module 1 Anatomie en Biomechanica

module 2 Bewegingsleer & Onderzoek

module 3 Fascia behandeling en training

Module 4 Integratie van het geleerde in de praktijk.

De MRT 1 opleiding duurt een jaar en bestaat uit ongeveer 50% theorie en 50% praktijk. Er zijn 12 opleidingsdagen. De opleiding wordt afgesloten met een examen, welke bestaat uit een theorie- en praktijkexamen en het maken van een verslag over het paard wat tijdens het examen is behandeld.

Als MRT 1 met goed gevolg is afgesloten is het mogelijk om deel te nemen aan MRT 2, de vervolgopleiding tot gevorderd Myofasciaal Release Therapeut, ook deze duurt een jaar en bestaat uit 12 lesdagen en een examen als afsluiting.

Voor deze opleiding hoef je geen paard mee te nemen aangezien we oefenen op de paarden van de manege welke voldoende voorhanden zijn.

Doelstellingen

De opleiding heeft tot doel de cursist op te leiden tot een professionele fascia release therapeut voor paarden, die een veilige, volledige, zinvolle fascia release behandeling kan geven die bijdraagt aan een beter paardenwelzijn.

Compententies:

  • De cursist kent binnen het opleidingsjaar de anatomie en biomechanica van het paard wat leidt tot het (her)kennen van disfuncties in het bewegingspatroon van het paard; de cursist leert klinisch redeneren.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar een volledige preassessment uitvoeren van het paard, inclusief anamnese, inspectie, palpatie, bewegingsonderzoek in stand en beweging, en alle vaardigheden die hiervoor nodig zijn om dit uit te voeren.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar een behandelplan opstellen op basis van de verkregen analyse.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar communiceren met de betreffende eigenaar van het paard over de gevonden assessment en kan het behandelplan met de eigenaar bespreken. Communicatie en/of overdracht naar derden zoals dierenarts, hoefsmid, trainers en overige behandelaars vallen hier ook onder.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar passend behandeladvies, trainingsadvies, harnachement advies en managementadvies geven.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar het paard op veilige en professionele wijze een volledige fasciale behandeling geven en is zich bewust van (contra)indicaties hierbij.
Praktijkoefeningen

Download hier de speciale brochure voor deze opleiding

Download het inschrijfformulier