Opleiding Myofasciaal Release Therapeut

In September 2021 zullen we starten met de 2e serie, zie hieronder voor de lesdagen voor leergang 2021/2022.

De opleiding is verdeeld over 4 modules.

karin leibbrandt

Alle 4 de modules zijn verplicht te volgen om in aanmerking te komen tot het certificaat Basic Myofasciaal Release Therapeut.

module 1 Anatomie en Biomechanica

module 2 Bewegingsleer & Onderzoek

module 3 Fascia behandeling en training

Module 4 Integratie van het geleerde in de praktijk.

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit ongeveer 50% theorie en 50% praktijk. Er zijn 10 opleidingsdagen. De opleiding wordt afgesloten met een examen, welke bestaat uit een theorie- en praktijkexamen en het maken van een verslag over het paard wat tijdens het examen is behandeld.

Voor deze opleiding hoef je geen paard mee te nemen aangezien we oefenen op de paarden van de manege welke voldoende voorhanden zijn.

Doelstellingen

De opleiding heeft tot doel de cursist op te leiden tot een professionele fascia release therapeut voor paarden, die een veilige, volledige, zinvolle fascia release behandeling kan geven die bijdraagt aan een beter paardenwelzijn.

Compententies:

  • De cursist kent binnen het opleidingsjaar de anatomie en biomechanica van het paard wat leidt tot het (her)kennen van disfuncties in het bewegingspatroon van het paard; de cursist leert klinisch redeneren.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar een volledige preassessment uitvoeren van het paard, inclusief anamnese, inspectie, palpatie, bewegingsonderzoek in stand en beweging, en alle vaardigheden die hiervoor nodig zijn om dit uit te voeren.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar een behandelplan opstellen op basis van de verkregen analyse.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar communiceren met de betreffende eigenaar van het paard over de gevonden assessment en kan het behandelplan met de eigenaar bespreken. Communicatie en/of overdracht naar derden zoals dierenarts, hoefsmid, trainers en overige behandelaars vallen hier ook onder.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar passend behandeladvies, trainingsadvies, harnachement advies en managementadvies geven.
  • De cursist kan binnen het opleidingsjaar het paard op veilige en professionele wijze een volledige fasciale behandeling geven en is zich bewust van (contra)indicaties hierbij.

Opleidingsdata 2021/2022:

fijne goed verwarmde en ruime theorieruimte

Lesdag 1 Module 1       18 September 2021

Lesdag 2 Module 2–1   16 oktober 2021

Lesdag 3 Module 2-2    27 November 2021

Lesdag 4 Module 2-3    29 Januari 2022

Lesdag 5 Module 2-4    26 Februari 2022

Lesdag 6 Module 3-1    26 maart 2022

Lesdag 7 Module 3-2    16 April 2022

Lesdag 8 Module 3-3    21 Mei 2022

Lesdag 9 Module 4-1    18 Juni 2022

Lesdag 10 Module 4-2  25 Juni 2022

Examendagen: 8 en 9 juli 2022

Download hier de speciale brochure voor deze opleiding

Download het inschrijfformulier