Werkwijze

Equicare-Plus is met name gespecialiseerd in het opsporen- en behandelen van paarden met (vage) klachten in het bewegingsapparaat, wervelkolom en paarden met rij-technische problemen. Allereerst stellen we een correcte diagnose van het probleem, waarna we een individueel behandelplan opstellen.

Onderzoekprogramma

Om een correcte diagnose te kunnen stellen en uw paard zo zorgvuldig en goed mogelijk te kunnen laten behandelen hebben wij een totaalpakket ontwikkeld waarin de navolgende onderdelen zijn opgenomen:
* Thermografisch onderzoek
* Bewegingsonderzoek & Veterinair trainingsconsult
* Trainingsanalyse

Omdat wij gebruik maken van de modernste mobiele apparatuur kunnen wij in de meeste gevallen het onderzoek op uw eigen locatie uitvoeren. Alleen wanneer een Veterinair bewegingsonderzoek, wat altijd in combinatie is met een thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd, dient u in principe hiervoor naar onze vaste locatie te komen.

[box]

Diagnostiek

Tijdens een clinic kunnen we een deelonderzoek uitvoeren en klassikaal bespreken
Bij een thermografisch onderzoek wordt het gehele paard in beeld gebracht.

Met behulp van thermografie brengen we door middel van +/- 45 opnames het gehele paard in beeld. Op die manier kunnen overzichtsopnames en detailopnames naast elkaar worden gelegd.

In de tijd dat de thermografische opnames uitgewerkt en beoordeeld worden, wordt uw paard eventueel bewegingstechnisch onderzocht door een dierenarts. En niet zomaar! Bij Equicare-Plus gaan we niet uit van hét kreupele been of dé pijnlijke rug, maar het paard wordt in zijn geheel beoordeeld op stand, lichaamshouding, beweging, mobiliteit van de benen en de wervelkolom. Alle pijnlijke of in beweging beperkte gebieden worden opgespoord en in kaart gebracht. Daarnaast kan de dierenarts eventueel het paard onder de man of aan de longe beoordelen.

Zodra de bevindingen van beide onderzoeken gereed zijn, leggen we de resultaten naast elkaar. Mede door onze jarenlange ervaring, is dit een zeer krachtige manier van diagnostiek. In de meeste gevallen is deze combinatie voldoende om een behandelplan voor het paard op te stellen. In enkele gevallen is aanvullend onderzoek nodig waarvoor wij samenwerkingsverbanden hebben met dierenartsen die gespecialiseerd zijn in röntgen, echodiagnostiek of derde-lijns orthopedie. Alle stappen van het behandelplan leggen wij vast.[/box]

Multidisciplinair Behandelplan

Artrose/SynovitisNadat op basis van de diagnose het behandel-/revalidatieplan is opgesteld, kan de behandeling ingezet worden. Tijdens het behandeltraject worden zeer bekwame therapeuten ingezet. Over het algemeen bestaat de behandeling uit een combinatie van:

* Osteopathie/chiropractie
* Acupressuur
* Cranio sacraal
* Fysiotherapie
* Dry needling / medical taping
* Triggerpoint release

 

Er is geen enkele individuele methode die alles op kan lossen, daarom werken wij met de sterkste punten uit iedere methode en voor ieder paard individueel op maat. De behandelaars worden dan ook pas geselecteerd tijdens het opstellen van het behandelplan en dit behandelplan kan op basis van de vorderingen in de training steeds worden bijgesteld.

Het doel van de behandeling is om het lichaam van het paard weer terug in balans te brengen door optimale bewegingsmogelijkheid te bieden in de wervelkolom en de benen, en het goed laten functioneren van de organen. Hierdoor ontstaat een correct bewegingspatroon, een release van de spieren, worden de benen weer evenredig en op de juiste manier belast, en kunnen blessures in de rug en benen weer herstellen doordat compensatie geëlimineerd wordt.

Aanvullende ondersteuning

HoefbalansDoordat blokkades in de wervelkolom zorgen voor standsveranderingen van de benen en hoeven, dienen deze ook behandeld te worden. Aan de hand van het klinisch beeld en de thermografie dient de stand weer gecorrigeerd te worden naar de natuurlijke, oorspronkelijke situatie. Een optimale hoefstand is namelijk essentieel voor blessureherstel en -preventie! Tot slot wordt er ook nog naar de voeding van het paard gekeken.

 

 

[box]

 

Training

Nadat het paard behandeld is zijn alle mogelijkheden gecreëerd om een correct bewegingspatroon aan te leren. Het paard kan door middel van training verder in balans worden gebracht. Wanneer het paard de juiste spieren heeft ontwikkeld en een correct bewegingspatroon aanneemt, neemt de kans op terugkerende blessures aanzienlijk af. Training is dus een zeer belangrijk, wellicht het belangrijkste, onderdeel van goed management. Wij zullen u adviseren onder begeleiding te trainen bij één van onze gespecialiseerde trainers uit het Equicare-Plus team die zijn gespecialiseerd in het (opnieuw) aanleren van correct lichaamsgebruik.

 

 

[/box]