Geplaatst op Geef een reactie

“Mijn paard is zichzelf niet meer” – De invloed van organen op gedrag

Net als elk mens heeft elk paard een bepaald karakter. Met ‘karakter’ wordt de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een paard bedoeld. Deze combinatie onderscheidt het ene paard van het andere en bepaalt hoe een paard met bepaalde dingen omgaat. Men heeft het bij ‘karaktertrekken’ dan ook over min of meer stabiele eigenschappen, die moeilijk te veranderen zijn, dikwijls pas na intensieve en consequente training. Van invloed op het karakter zijn ‘opgedane ervaringen’ die samen met het karakter bepalend zijn voor uitingen en gedrag. Op een gegeven moment kent een eigenaar zijn/haar paard door en door en weet de eigenaar hoe het paard in bepaalde situaties reageert en zich gedraagt. Wanneer je paard plotseling afwijkend gedrag gaat vertonen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor lijkt te zijn, kan het zo zijn dat er een fysiek probleem aan ten grondslag ligt. Verder lezen “Mijn paard is zichzelf niet meer” – De invloed van organen op gedrag