Geplaatst op Geef een reactie

Correcte training is meetbaar dankzij de bewegingsanalyse

Wist je dat je met een bewegingsanalyse kreupelheden al in een zeer vroeg stadium kan opsporen? Dat vonden wij natuurlijk erg interessant! Zo kwam anderhalf jaar geleden Bert Lam van GAITSMART Pegasus Bewegingsanalyse een demo geven wat er allemaal mogelijk is met zijn apparatuur waarbij je met behulp van sensoren een bewegingsanalyse van een paard (of mens) kunt maken.

Testpaard Archimedes

Archie EquidayWij hebben deze methode mogen testen op Archimedes. Archimedes is aangekocht door één van de teamleden van Equicare-plus, Jente. Het paard was er op dat moment slecht aan toe, maar zij zag door alle problemen heen zijn kwaliteiten en besloot dit paard “op te lappen”.

Archimedes was mager, arm bespierd, down, onregelmatig aan een voorbeen en een achterbeen, scheef in het bekken, rugklachten en had een doffe vacht.

Uit het thermografisch en klinisch onderzoek bleek dat hij inderdaad veel pijnplekken had in de wervelkolom en dat zijn hoefbeenbalans niet klopte. Jente heeft zijn voeding aangepast en hem ondersteund met kruiden en supplementen, de therapeuten hebben hem behandeld met osteopathie, chiropractie en fysiotherapie.

Training is het belangrijkst onderdeel in het revalidatietraject

Het paard knapte op, maar het belangrijkste onderdeel van de revalidatie is uiteindelijk de training. Behandelingen zorgen ervoor dat een paard weer trainbaar wordt, maar de training zorgt ervoor dat een paard weer correct gaat bewegen met een goede core-stability waardoor blessures en rugklachten kunnen herstellen en voorkomen kunnen worden in de toekomst.

Het paard werd daarom heel weloverwogen getraind op een symmetrisch bewegingspatroon, want onze ervaring is dat de meeste paarden van nature scheef lopen. Dit gold ook voor Archimedes.

Met onze training leert het paard weer correct en symmetrisch bewegen, waardoor blessures en rugklachten kunnen herstellen en in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Het bewegingspatroon van Archie in beeld

Uit de bewegingsanalyse bleek dat wanneer het paard zonder correctie gereden werd, hij in behoorlijke mate asymmetrisch was.

Onderstaande grafiek geeft de beweging weer van de benen, de buiging en de strekking: van boven naar beneden: hock; spronggewricht, tibia; scheenbeen, pijpbeen achterbeen, pijpbeen voorbeen.

Blauw is het linker been, groen is het rechter been.
In deze grafiek is te zien dat de blauwe en de groene lijn niet over elkaar heen liggen. Dit betekent dat de beweging van het linker been en het rechter been niet gelijk is aan elkaar. Daarmee leg je de mate van asymmetrie vast.

Grafiek 1: Asymmetrisch bewegingspatroon (nulmeting)
Grafiek 1: Asymmetrisch bewegingspatroon (nulmeting)

Op het moment dat de ruiter het paard 15 minuten had gereden en aangaf dat hij symmetrisch “aanvoelde” werd de tweede meting gedaan.

Onderstaande grafiek toont nu een beeld dat nagenoeg symmetrisch is. De blauwe en de groene lijn liggen nu over elkaar heen.

Grafiek 2: Een nagenoeg symmetrisch bewegingspatroon
Grafiek 2: Een nagenoeg symmetrisch bewegingspatroon

Equicare plus combineert technieken vanuit de klassieke dressuur, biomechanica, sportfysiologie en jarenlange ervaring. Waar mogelijk onderbouwen we onze werkwijze met wetenschappelijke metingen. De bewegingsanalyse maakt het mogelijk om onze technieken te toetsen en verder te verbeteren.

Paarden zijn meester in het verbergen van pijn en discomfort

Zoals eerder vermeld zijn bijna alle paarden van nature asymmetrisch. Dit is geen probleem als je zonder ruiter op je rug in de wei mag lopen, maar onder belasting geeft dit rugklachten en overbelasting van één of meerdere benen. Paarden compenseren zo lang mogelijk omdat het prooidieren zijn. Pijn of discomfort tonen zij zo min mogelijk, want daarmee geef je aan een roofdier het signaal dat je kwetsbaar bent.

Paarden zijn dan ook meesters in het compenseren van rugklachten, en lichte blessures aan de benen. Pas als ze uitgecompenseerd zijn komen kreupelheden naar voren, maar dan is er dus al heel veel aan de hand en is het kwaad dus al geschied.

Daarom is het zeer belangrijk om goed naar je paard te kijken en kleine signalen van discomfort op te vangen zodat je actie kunt ondernemen voordat het paard kreupel wordt. De bewegingsanalyse is hierbij van grote waarde.

Het resultaat van training is dankzij de bewegingsanalyse goed meetbaar

Je kunt bij gezonde paarden (paarden waarbij geen tekenen van discomfort, kreupelheid of rugklachten gezien worden) een nul-meting doen. Een meting voordat het paard in training genomen wordt om te zien wat de uitgangspositie is. De training van het paard zou er toe moeten leiden dat het paard steeds symmetrischer wordt of blijft. Neemt de symmetrie af dan is dat een signaal dat er wat verkeerd gaat en dat blessures op de loer liggen!

Voor paarden in een revalidatietraject is de bewegingsanalyse een zeer goede ondersteuning. Door de vooruitgang te monitoren kun je deze objectief vastleggen en ingrijpen op het moment dat er kleine afwijkingen worden gezien in het bewegingspatroon. Kleine problemen zijn makkelijker op te lossen dan grote!!

En hoe gaat het nu met Archimedes?

Archimedes is alweer ruim 2 jaar blessurevrij en is uitgegroeid en opgebloeid tot een prachtig paard!

Archie voor
Archie na

Auteur: Karin Leibbrandt

Geef een reactie